Mektec มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ประจำปี 2553
ตอบหัวข้อเพิ่ม คลิกที่นี่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 คุณสาธิต จิตต์จงรัก กรรมการผู้จัดการบริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ได้มามอบทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ประจำปี 2553 ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 2,695,000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างอาจารย์พิเศษจากต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องมือ และค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาวิชาการ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่คณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่นี้เป็นปีที่ 7 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นผู้รับมอบ


จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 14/9/2553 14:34:10

ขอให้สาธิตผู้ช่วยเหลือสังคมและเป็นผู้สนับสนุนWedsiteรุ่นได้รับกุศลผลบุญที่ทำด้วยเทอญ
จากคุณ ธงชัย เมื่อวันที่ 17/9/2553 7:30:58

-


จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 14/9/2553 14:34:50


ขอเชิญร่วมตอบหัวข้อครับ
ผู้ตอบ :      

ข้อความ :
     
รูปภาพ :      
           (รับไฟล์ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 300 Kb)
CAPTCHA
Image
            *โปรดใส่ตัวเลขด้านล่างเพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
              This Is CAPTCHA Image

กลับหน้าแรก webboard