ผู้บริหาร ปตท.สผ. ปลื้ม นลท. สถาบัน-รายย่อย ยังให้การตอบรับหุ้นกู้ดอยสิทธิ
ตอบหัวข้อเพิ่ม คลิกที่นี่

... นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนมูลค่า 5,000 ล้านบาท ที่เสนอขายเมื่อวันที่ 11-14 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากผู้ลงทุนกลุ่มสถาบัน และรายย่อย

ทั้งนี้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อทางบริษัท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนนี้ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวที่ไม่มีกำหนดชำระคืนเงินต้น (Perpetual) โดยจะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้มีการผสมผสานคุณลักษณะสำคัญบางประการของตราสารประเภททุนเข้าไป เพื่อให้หุ้นกู้ได้รับเครดิตตราสารทุน (Equity Credit) จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น การให้สิทธิแก่บริษัทในการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยได้ตามดุลพินิจของบริษัท ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว ช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการการเงิน

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย บริษัทยังคงต้องสะสมดอกเบี้ยค้างชำระนั้นไว้ทั้งจำนวน และในระหว่างที่มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถประกาศ หรือจ่ายเงินปันผลได้

“บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนในประเทศ และช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ”

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในครั้งนี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 3 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ในการร่วมกันเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่บริษัทจากคุณ Mac เมื่อวันที่ 26/6/2555 8:19:08


ขอเชิญร่วมตอบหัวข้อครับ
ผู้ตอบ :      

ข้อความ :
     
รูปภาพ :      
           (รับไฟล์ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 300 Kb)
CAPTCHA
Image
            *โปรดใส่ตัวเลขด้านล่างเพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
              This Is CAPTCHA Image

กลับหน้าแรก webboard