บีโอไอเตรียมพานักลงทุนกทม.-ตะวันออกล่องใต้จับคู่ธุรกิจ
ตอบหัวข้อเพิ่ม คลิกที่นี่

...บีโอไอจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุนในภาคใต้ ชวนนักลงทุนจากส่วนกลางและภาคตะวันออก เพื่อไปเชื่อมโยงธุรกิจกับนักลงทุนภาคใต้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา...

10 ก.ค. นายเจษฎา ศรศึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 7-10 ส.ค.นี้ บีโอไอจะจัดกิจกรรมพาคณะนักลงทุนไทยจากส่วนกลาง และภาคตะวันออก เดินทางไปสร้างเครือข่ายการลงทุนกับนักลงทุนในภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยได้เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการจากส่วนกลางและภาคตะวันออกที่ร่วมเดินทางไปกับคณะ จะได้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุนกับผู้ประกอบการจากหลายอุตสาหกรรมของภาคใต้ ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ อาหารทะเลแปรรูป อาหารกระป๋อง เป็นต้น

“ผู้ประกอบการจากภาคกลางและภาคตะวันออกที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้วัตถุดิบจากยางธรรมชาติ จะสามารถขยายเครือข่ายในการลงทุนได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพราะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประมาณ 730 โรงงาน ขณะที่ผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารแปรรูป ก็จะมีโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มผู้ประกอบการประมงและอาหารทะเลของภาคใต้จำนวนมากด้วย”

ทั้งนี้ บีโอไอจะพาคณะนักลงทุนไปเยี่ยมชมและพบปะหารือทางธุรกิจกับบริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้น น้ำมันปาล์มดิบ และไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลข่าววันนี้รวมทั้งบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ผู้ผลิตถุงมือยาง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด และร่วมประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และหอการค้าจังหวัดสงขลาด้วย นักลงทุนที่สนใจไปสร้างเครือข่ายการลงทุนในภาคใต้ สามารถติดต่อสอบถาม หรือตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โทร. 02-553-8111 ต่อ 8356

จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 26/7/2555 13:27:33

-


จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 26/7/2555 13:29:31


ขอเชิญร่วมตอบหัวข้อครับ
ผู้ตอบ :      

ข้อความ :
     
รูปภาพ :      
           (รับไฟล์ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 300 Kb)
CAPTCHA
Image
            *โปรดใส่ตัวเลขด้านล่างเพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
              This Is CAPTCHA Image

กลับหน้าแรก webboard