7 อันดับโรคร้ายแรง คนไทยกลัว "มะเร็ง" มากสุด
ตอบหัวข้อเพิ่ม คลิกที่นี่

... เอแบคโพลล์เผย 7 โรคร้ายแรงที่คนไทยกลัว 'มะเร็ง' อันดับหนึ่ง เบาหวาน รั้งที่สอง ความดันโลหิต อันดับที่สาม เชื่ออาหารกระป๋องมีการปนเปื้อนสารเคมีมากที่สุด

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัย เรื่อง สังเคราะห์งานวิจัยสู่ข้อเสนอโมเดล ลดปัจจัยเสี่ยงจากวิถีอาหารปลอดภัย ผลวิจัยของเอแบคโพลล์กับกลุ่มคนกรุงเทพฯ ในปี 2554 พบว่า 7 อันดับแรกของโรคร้ายแรงที่คนไทยกลัว ได้แก่ อันดับแรก ร้อยละ 71.9 โรคมะเร็ง

อันดับที่สอง ร้อยละ 53.2 ระบุ โรคเบาหวาน อันดับที่สาม ร้อยละ 47.1 ระบุ โรคความดันโลหิต อันดับที่สี่ ร้อยละ 46.3 ระบุ โรคหัวใจและหลอดเลือด อันดับที่ห้า ร้อยละ 41.4 ระบุโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด อันดับที่หก ร้อยละ 39.3 ระบุโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และอันดับที่เจ็ด ร้อยละ 38.9 ระบุโรคไต ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 65.0 ระบุสารพิษปนเปื้อนในอาหารคือ ยาฆ่าแมลง รองลงมาคือ ร้อยละ 58.1 ระบุผงชูรส ร้อยละ 57.1 ระบุสารกันบูด ร้อยละ 47.4 ระบุสีผสมอาหาร ร้อยละ 47.2 ระบุสารบอแร็กซ์ ร้อยละ 41.2 ระบุสารแต่งกลิ่นและรส ตามลำดับ

สำหรับประเภทอาหารที่เชื่อว่ามีสารปนเปื้อนมากที่สุด ร้อยละ 20.5 ระบุประเภทอาหารกระป๋อง รองลงมาคือ ร้อยละ 20.3 ระบุอาหารประเภทปิ้งย่าง ร้อยละ 19.7 ระบุอาหารตามสั่ง ร้อยละ 13.8 ระบุอาหารสำเร็จรูป ร้อยละ 12.7 ระบุอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ร้อยละ 6.6 ระบุอาหารประเภททอด ร้อยละ 3.9 ระบุอาหารแช่แข็ง และร้อยละ 2.5 ระบุอาหารประเภทจิ้มจุ่ม ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลทำให้ตัดสินใจเลือกทานอาหารปลอดภัยในความคิดเห็นของสาธารณชน ร้อยละ 77.4 ระบุคุณภาพของวัตถุดิบ สดใหม่สะอาด รองลงมาคือ ร้อยละ 67.8 ระบุรสชาติ ร้อยละ 55.4 ระบุราคา ร้อยละ 38.5 ระบุความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 35.9 ระบุ แบรนด์ ร้อยละ 33.4 ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ร้อยละ 29.8 ระบุคุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 23.5 ระบุวัตถุดิบที่ปราศจากสารพิษ และร้อยละ 9.3 ระบุมีฉลากบอกคุณค่าทางโภชนาการ ตามลำดับจากคุณ Mac เมื่อวันที่ 12/10/2555 15:33:33


ขอเชิญร่วมตอบหัวข้อครับ
ผู้ตอบ :      

ข้อความ :
     
รูปภาพ :      
           (รับไฟล์ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 300 Kb)
CAPTCHA
Image
            *โปรดใส่ตัวเลขด้านล่างเพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
              This Is CAPTCHA Image

กลับหน้าแรก webboard