ปตท.สผ. ปี 2555 กำไรสูงขึ้น 26%
ตอบหัวข้อเพิ่ม คลิกที่นี่

...ASTVผู้จัดการรายวัน - ปตท.สผ.แจ้งผลดำเนินงานงวดปี 55 กำไร1846 ล้านเหรียญสหรัฐ โตขึ้นจากปีก่อน 26% เนื่องจากมีปริมาณการขายปิโตรเลียมและราคาขายผลิตภัณฑ์สูงขึ้น บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวด 2 อีก 3บาท/หุ้น

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยผลการดำเนินงานก่อนตรวจสอบสำหรับปี 2555 ว่า ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติจำนวน 1,846 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 57,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 378 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,468 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 44,748 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯมี รายได้รวม 7,021 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 218,137 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,336 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีรายได้รวม 5,685 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 173,375 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากราคาขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสำหรับปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 64.86 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสำหรับปี 2554 ที่ 55.49 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

นอกจากนี้ปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี่ยปี 2555 สูงขึ้นเป็น 275,923 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จากในปี 2554 ที่มีปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 265,047 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ซึ่งปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากแหล่งบงกชใต้ โครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเอส 1
ส่วนค่าใช้จ่ายในปี 2555 มีจำนวน 3,826 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 118,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 754 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 3,072 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 93,657 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,637 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำนวน 5,506 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ที่จำนวน 14,131 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปริมาณสำรองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทั้งหมด 901 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ร้อยละ 29 และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 71 ทั้งนี้ ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วดังกล่าว ยังไม่รวมปริมาณปิโตรเลียมที่ได้สำรวจพบในโครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และ โครงการเวียดนาม 52/97 เนื่องจากยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ปตท.สผ. ในปี 2555 จำนวน 650 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 142 บาทนั้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ยืมส่วนหนึ่งและนำไปใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วไป รวมทั้ง การดำเนินการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนการขยายกิจการต่างๆ

ความก้าวหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานปี 2555 มีดังนี้ โครงการเอส 1 สามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบสูงสุดได้ถึง 35,176 บาร์เรลต่อวัน โดยมีอัตราการผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ยในปี 2555 ประมาณ 28,000 บาร์เรลต่อวัน

โครงการบงกช สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 596 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่วนแหล่งบงกชใต้เริ่มการผลิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 และ สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โครงการซอติก้า ในสหภาพเมียนมาร์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างแท่นผลิตหลัก ซึ่งมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 63 โดยคาดว่าจะจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในต้นปี 2557

สำหรับโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ได้นำเรือ FPSO เข้าสู่แหล่งมอนทาราแล้ว และดำเนินงานเชื่อมต่อและทดสอบระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตในไตรมาส 1 นี้ โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคส ในประเทศแอลจีเรีย ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจโดยพบน้ำมันดิบจำนวน 6 หลุม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจาะหลุมสำรวจอีก 2 หลุมตามแผนงาน โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี อยู่ระหว่างการก่อสร้างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง คาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ภายในปี 2557

โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี มีปริมาณการผลิต Bitumen จากแหล่ง Leismer เฉลี่ยประมาณ 15,700 บาร์เรลต่อวัน และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อรองรับอัตราการผลิตที่จะขยายเป็น 40,000 บาร์เรลต่อวันในแหล่ง Leismer และอยู่ระหว่างการจัดทำ Final Investment Decision (FID) ของแหล่ง Corner โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน ได้มีการทำข้อตกลงเบื้องต้น (HOA: Heads of Agreement) กับบริษัท Eni ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของโครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย โฟร์ โดยจะประสานงานในการดำเนินงานพัฒนาแหล่งก๊าซฯนอกชายฝั่ง และร่วมมือกันวางแผนและพัฒนาการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก โดยคาดว่าจะเริ่มผลิต LNG ได้ประมาณปี 2561 – 2562

“ผลการดำเนินงานปี 2555 เป็นที่น่าพอใจ ปตท.สผ. สามารถเพิ่มการผลิตจากโครงการต่างๆในปัจจุบัน เช่น การติดตั้งแท่นผลิตและเริ่มผลิตก๊าซและคอนเดนเสทจากแหล่งบงกชใต้ การขยายกำลังการผลิตของแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ และ โครงการ 16-1 ในเวียดนาม การแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ ประสบผลสำเร็จในเกณฑ์สูง คือ พบปิโตรเลียม 43 หลุมจากการเจาะหลุมสำรวจและประเมินผลทั้งสิ้น 54 หลุม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลในงวดที่สองในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งปี 2555 ในอัตรา 5.80 บาทต่อหุ้น ปัจจุบัน ปตท.สผ. ลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพปิโตรเลียมซึ่งจะรองรับการผลิตในระยะยาว และมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง” นายเทวินทร์ กล่าว

จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 1/2/2556 11:24:08

-


จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 1/2/2556 11:26:02


ขอเชิญร่วมตอบหัวข้อครับ
ผู้ตอบ :      

ข้อความ :
     
รูปภาพ :      
           (รับไฟล์ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 300 Kb)
CAPTCHA
Image
            *โปรดใส่ตัวเลขด้านล่างเพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
              This Is CAPTCHA Image

กลับหน้าแรก webboard