แนะประกันภัยติวเข้มบุคลากรรับธุรกิจโต-เออีซี เผยคนรุ่นใหม่สนใจร่วมงานมากขึ้น
ตอบหัวข้อเพิ่ม คลิกที่นี่

...ชี้ภาพรวมธุรกิจประกันภัยเติบโตสูง ลูกค้าคาดหวังเพิ่มขึ้น แนะเตรียมความพร้อมบุคลากร โดยเฉพาะสาขาขาดแคลนคือการบริหารประกันภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และไอทีสำหรับธุรกิจประกันภัย ปลื้มคนรุ่นใหม่สนใจร่วมงานมากขึ้น วิริยะฯ ผู้นำด้านประกันภัยรถยนต์เน้นฝึกอบรมรับมือเปิดเออีซี เผยประกันภัยในลาวมีปัญหาดึงตัวระดับบริหารและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเช่นกัน
อานนท์ โอภาสพิมลธรรม วศ.19 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์ในภาพรวมของบุคลากรในธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน ไม่รวมตัวแทนนายหน้า มีประมาณ 4 หมื่นคน ซึ่งไม่ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของอุตสาหกรรม แต่ส่วนที่ยังขาดคือการบริหารประกันภัย

ในขณะที่ ปัจจุบันการบริหารประกันภัยเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจาก International Association of Insurance Supervisors : IAIS ซึ่งเป็นองค์กรกลางของโลกมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกฎระเบียบการดูแลบริษัทประกันภัย ค่อนข้างมีความเข้มข้นในการดูแลบุลาการในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยสร้างบุคลากรด้านนี้ หรือมิติการประกันภัยในประเทศไทยเองมีความซับซ้อนขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะเกิดในประเทศไทยและมีความรุนแรงขนาดนี้

“สิ่งที่เราขาดคือบุคลากรระดับสูงที่เข้าใจเรื่องเทคนิคการประกันภัยและการบริหารบริษัทประกันภัยซึ่งแตกต่างจากเดิมมาก ภายใต้กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้บุคลากรของเราต้องมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งคุณภาพของมืออาชีพมีอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่เพียงพอ ขณะที่ขนาดของอุตสาหกรรมปีนี้โตเกือบ 30% เมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งต้องการบุคลากรจำนวนมากที่จะเข้ามาในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น”

“ขณะที่ ลูกค้ามุ่งหวังการบริการมากขึ้นด้วย ความต้องการของลูกค้าในการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้มีมากขึ้น บุคลากรของบริษัทประกันภัยจึงต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรส่วนน้อยที่ปรับตัวเอง ส่วนมากบริษัทเป็นผู้ดูแลพัฒนาให้ เช่น มีการนำสมาร์ทโฟนมาใช้มากขึ้น ส่วนระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไปยังไม่มีปัญหาการขาดแคลน อีกปัญหาหนึ่งคือผลตอบแทนเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น แต่เริ่มดีขึ้นในช่วง 2-3 ปีหลัง มีการให้เงินเดือนพนักงานระดับสูงเพิ่มมากขึ้นมาก”

นอกจากนี้ ในภาพรวมธุรกิจประกันภัยยังมีการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาได้มากกว่าเดิมอีกด้วย เนื่องจาก คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจธุรกิจประกันภัยมากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจประกันภัยเองก็มีภาพลักษณ์ดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระดับบนยังคงเป็นปัญหาคือ ผู้บริหาร นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และบุคลากรด้านไอทีสำหรับธุรกิจประกันภัย
จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 13/3/2556 15:08:10

That's a wise answer to a tcriky question
จากคุณ Brandice เมื่อวันที่ 9/7/2556 19:38:09


ขอเชิญร่วมตอบหัวข้อครับ
ผู้ตอบ :      

ข้อความ :
     
รูปภาพ :      
           (รับไฟล์ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 300 Kb)
CAPTCHA
Image
            *โปรดใส่ตัวเลขด้านล่างเพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
              This Is CAPTCHA Image

กลับหน้าแรก webboard