'จุมพล-ผุสดี-อมร-อัศวิน'นั่งรองผู้ว่าฯ'
ตอบหัวข้อเพิ่ม คลิกที่นี่

...'จุมพล-ผุสดี-อมร-อัศวิน'นั่งรองผู้ว่าฯ'

'สุขุมพันธุ์'เคาะ'จุมพล-ผุสดี-อมร-อัศวิน'นั่ง 4 รองผู้ว่าฯกทม.แล้ว พร้อมเปิดตัว 3 เม.ย.นี้ พร้อมประชุมบิ๊กกทม.นัดแรก จี้สาน 10 นโยบายเร่งด่วนเมื่อเวลา 16.00 น. รายงานข่าวแจ้งว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. ได้ลงนามแต่งตั้งรองผู้ว่าฯกทม. 4 ตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 1.นายจุมพล สำเภาพล อดีตรองปลัดกทม. 2.นางผุสดี ตามไท อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 3.นายอมร กิจเชวงกุล อดีตกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะวิสาหกิจกทม. 4.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยวันที่ 3 เมษายน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ จะแถลงความชัดเจน พร้อมแสดงหนังสือที่ลงนามแต่งตั้งรองผู้ว่าฯกทม. พร้อมนำรองผู้ว่าฯกทม.ทั้ง 4 คนเข้าประชุมสภากทม. ครั้งแรกเวลา 10.00 น.ทันที ส่วนตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆ อาทิ เลขานุการผู้ว่าฯกทม. ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. โฆษกกทม. จะเปิดตัวหลังวันที่ 3 เม.ย.นี้

ด้านบรรยากาศภายในศาลาว่า การกทม. พบว่า ภายในห้องรองผู้ว่าฯกทม. ขณะนี้ นายจุมพล สำเภาพล อดีตรองปลัดกทม. ได้สั่งให้ข้าราชการนำรูปส่วนตัวมาติดตั้งไว้ในห้องทำงานรองผู้ว่าฯกทม.ห้องแรกแล้ว ซึ่งเดิมเป็นห้องทำงานของนายวัลลภ สุวรรณดี อดีตรองผู้ว่าฯกทม. ส่วนห้องรองผู้ว่าฯกทม.คนอื่นๆ มีเพียงข้าราชการมาประจำหน้าห้องเท่านั้น ยังไม่มีบุคคลที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่งนำสิ่งของเครื่องใช้มาจองห้องไว้แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประวัติของ พล.ต.อ.อัศวิน เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2494 อายุ 62 ปี จบการศึกษาจากระดับชั้น มศ.3 จากโรงเรียนด่านช้างวิทยา โรงเรียนตำรวจภูธร รุ่นที่ 7 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จบหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16 และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45 เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสัญญาบัตร 10 (สบ.10) และอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.อัศวิน มีชื่อเรียกเล่น ๆ จากสื่อมวลชนว่า "บิ๊กวิน" มีบ้านพักส่วนตัวอยู่ที่ จ.นนทบุรี ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางวาสนา ขวัญเมือง มีบุตรชาย 3 คน ประกอบด้วย 1.นรต.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2.นายสุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง ปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3.ด.ช.พงศกร ขวัญเมือง ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งในปี 2553 พล.ต.อ.อัศวิน ได้รับเลือกเป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติ

ด้านนางผุสดี เกิดวันที่ 16 มกราคม 2494 ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เป็นบุตรนายจรัส ปิยกุล และนางพรรณฉวี ปิยกุล สมรสกับ นายบดินทร์ ตามไท นักวิชาการอิสระ ประธานมูลนิธิธรรมไทย เคยเป็นอดีต สส.บัญชีรายชื่อ ในนามพรรคประชาธิปัตย์ และชนะการเลือกตั้ง ต่อมาในการเลือกตั้ง ปี 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ และได้รับเลือกตั้งเป็น สส.อีกสมัย รวมถึงเคยเป็นอดีตกรรมการบริหาร และอดีตที่ปรึกษา นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าฯกทม. นอกจากนี้ เคยเป็นคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันผู้หญิงกับการเมือง อดีตผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ อดีตรองประธานกรรมาธิการวิสามัญ รับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ จ.เชียงใหม่ อดีตรองเลขานุการกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาพิจารณาร่าง พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตกรรมาธิการการแรงงาน อดีตกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

ขณะที่ นายจุมพล จบปริญญาตรีด้านวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และด้านวิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกทม. ผู้อำนวยการสำนักการโยธา อดีตรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง และเคยเป็นวิศวกรรับผิดชอบออกแบบโครงข่ายถนน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งรวมทั้งการบริหารจัดการด้านการควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา

ส่วนนายอมร เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ตั้งแต่ปี 2543-2556 จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อนุกรรมการพิจารณาโครงการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการอำนวยการคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

จับตา!"คุณชาย"ประกาศชื่อ"รองผู้ว่าฯ"

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งรองผู้ว่าฯกทม. ว่า ตนจะลงนามแต่งตั้งทีมงานการเมือง โดยเฉพาะตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม.ก่อนจะมอบหมายงาน และก่อนที่จะมีการเข้าประชุมสภากทม.ในวันที่ 3 เม.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ นายจุมพล สำเภาพล รองปลัดกทม. ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ เลขที่ กท. 0400/จ.17 ต่อนางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกทม.แล้ว โดยในหนังสือระบุว่า มีความประสงค์ลาออกจากราชการ เพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันที่ 2 เมษายน เป็นต้นไป จึงคาดว่าจะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.อย่างแน่นอน ขณะที่พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนางผุสดี ตามไท สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ก็จะมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม.เช่นกัน

ด้านนายอมร กิจเชวงกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะรัฐวิสาหกิจกทม. กล่าวถึงกระแสข่าวเตรียมรับตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม.ว่า ยังไม่ทราบ ตนเห็นจากข่าวเท่านั้น แต่ที่ผ่านมาตนได้ทำงานให้กับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานด้านใด หาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เห็นว่างานที่ทำอยู่ แต่มีงานด้านอื่นที่เหมาะสมกว่าก็อยู่ที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เพราะตนทำงานได้ทั้งหมดไม่ว่าตำแหน่งใด จะให้ไปขับรถให้ก็ยินดี เนื่องจากเป็นหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเอง

เครื่องร้อนประชุมบิ๊กกทม.นัดแรก จี้สาน 10 นโยบายเร่งด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 11.40 น. ที่ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ แถลงภายหลังประธานการประชุมคณะผู้บริหารกทม.ครั้งแรก หลังการรับตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 ว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งตนอยากทราบความคืบหน้ามาตราการเร่งด่วน 10 ข้อ หลังจากตนใช้เป็นนโยบายหาเสียงที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1.การติดตั้งกล้องซีซีทีวี 2.7 หมื่นตัวให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้ 2.ไฟฟ้าส่องสว่าง 2 หมื่นจุด โดยได้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเบื้องต้นจะติดตั้ง 7 พันจุดต่อปี แต่อยากให้เร่งรัดติดตั้ง 1 หมื่นตัวภายในปีนี้ รวมถึงให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อวางมาตราการติดตั้งเพิ่มเติมในปี 2555 3.เพิ่มอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติดให้ครบทุกชุมชนในปี 2558 โดยในปี 2556 จำนวน 100 ชุมชน ปี 2557 จำนวน 760 ชุมชน 4.ส่วนลดค่าโดยสารบีทีเอส ส่วนต่อขยายของ กทม.สายสุขุมวิท(บางจาก-แบริ่ง) 17 พฤษภาคมนี้ ส่วนสายสีลม(ตากสิน-ตลาดพลู)กำลังปรับปรุงระบบซอฟแวร์ภายใน 6 เดือน ขณะที่การลดค่าโดยสารรถเมล์ด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที 5 บาทตลอดสาย อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุมของกรรมการขนส่งกระทรวงคมนาคมใน 2 วันนี้

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวต่อว่า 4.ดอกเบี้ยโรงรับจำนำกทม. 25 สตางค์ วงเงินไม่เกิน 5 พันบาท เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา และดอกเบี้ย 50 สตางค์ วงเงินระหว่าง 5 พันบาทถึง 7 หมื่นบาท ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. -31 พ.ค. เพื่่อช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม 5.การสอนภาษามาลายูฟรีจะเริ่มที่โรงเรียนฝึกอาชีพของกทม. 10 แห่ง รุ่นละ 25 คน จำนวน 20 รุ่น รวม 500 คน 6.อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเล็กต้องปรับปรุงระเบียบค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการข้าราชการกทม.(กก.) เพื่อประเมินสถานภาพจากอาสาสมัครเป็นลูกจ้างกทม.7.เพิ่มจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฏร์ จะเริ่มที่ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์คเป็นแห่งแรก ก่อนจะขยายไป 4 มุมเมืองจำนวน 8 แห่งภายในเดือนมิ.ย. 2556 8.เพิ่มจุดบริการไวไฟไร้สาย 5 พันจุดอยู่ระหว่างดำเนินการ 9.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะในกรุงเทพฯ ให้สำนักสิ่งแวดล้อมประสานสำนักงานเขต 50 แห่งไปหารือทำระบบการจัดเก็บขยะใหม่ และ10.แท็กซี่คนพิการ 100 คัน บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะวิสาหกิจกทม. ดำเนินการไปแล้ว 10 คัน เหลืออีก 90 คันจะจัดสรรงบประมาณคันละ 1.4 ล้านบาท มีค่าบริหาร 200 ล้านบาทภายใน 4 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาค่าโดยสารจากคุณ Mac เมื่อวันที่ 2/4/2556 19:37:56

...


จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 2/4/2556 19:43:03

วศ.19 ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมรุ่นของเรา..ตุ๊ อมร ด้วยครับ
จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 2/4/2556 19:41:24


ขอเชิญร่วมตอบหัวข้อครับ
ผู้ตอบ :      

ข้อความ :
     
รูปภาพ :      
           (รับไฟล์ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 300 Kb)
CAPTCHA
Image
            *โปรดใส่ตัวเลขด้านล่างเพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
              This Is CAPTCHA Image

กลับหน้าแรก webboard