“ปตท.สผ.” อู้ฟู่! จ่ายปันผลระหว่างกาล 3 บาท/หุ้น เผยไตรมาส 2 ฟันกำไรพุงกาง 1.07 หมื่นล้าน โกยรายได้ร
ตอบหัวข้อเพิ่ม คลิกที่นี่

...นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 รวม 361 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 10,664 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2555 จำนวน 250 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 7,733 ล้านบาท) โดยเป็นผลมาจากการดำเนินงานตามปกติ จำนวน 535 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขาดทุนจากรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติ (Non-Recurring) จำนวน 174 ล้านดอลลาร์ สรอ.

สำหรับรายได้รวมของ ปตท.สผ. และบริษัทรายย่อยในไตรมาสนี้มีจำนวน 1,851 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 55,326 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 จำนวน 1,667 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 52,164 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 184 ล้านดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นร้อยละ 11 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 292,721 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยในไตรมาส 2 ปี 2555 ที่ 263,441 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยเป็นผลมาจากโครงการบงกชมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเส9เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณการขายน้ำมันดิบจากโครงการเอส 1 เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเป็น 65.16 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2555 ที่ 64.17 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2556

จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 26/7/2556 8:32:00

This is Tina from China CG Diesel parts(http://www.fuelinjection-parts.com/),which has been specializing in exporting diesel injection parts for many years and enjoy great reputation from home and abroad.

Diesel Nozzle ,as a essential part for diesel injection parts,is manufactured under strict quality supervision.nozzle DN/SD,S,P/PN,DN/PDN,S long,with the package like Zexel,Bosch,Delphi,seven,sells well from home and abroad.

Here we list some items of our products,welcome to contact me at Tina@fuelinjection-parts.com and any inquiries on our products are welcomed.

Item Type Referance No
Nozzle S 5621065
Nozzle S 5621085
Nozzle S 5621125
Nozzle S 5621208
Nozzle S 5621243
Nozzle S 5621251
Nozzle S 5621295
Nozzle S 5621517
Nozzle S 5621550
Nozzle S 5621597
Nozzle S 5621599
Nozzle S 5621614
Nozzle S 5621647
Nozzle S 5621649
Nozzle S 5621669
Nozzle S 5621702
Nozzle S 5621751
Nozzle L130PBA
Nozzle L131PBA.
Nozzle S 5621756
Nozzle S 5621777
Nozzle S 5621830
Nozzle S 5621865
Nozzle S 5621867
Nozzle S 5621867
Nozzle S 5621878
Nozzle S 5628927
Nozzle P 5628928
Nozzle S 5628929
Nozzle S 5628953
Nozzle S 5628958
Nozzle S 5629933
Nozzle DN_SD 5641891
Nozzle DN_PDN 5641904
Nozzle DN_SD 5641921
Nozzle DN_SD 5641934
Nozzle DN_SD 5641935
Nozzle DN_SD 5643410
Nozzle DN_SD 5643412
Nozzle DN_SD 5650091
Nozzle S 5680402
Nozzle S 5680564
Nozzle P 6801012
Nozzle P 6801014
Nozzle P 6801019
Nozzle P 6801022
Nozzle P 6801024
Nozzle P 6801027
Nozzle P 6801029
Nozzle P 6801032
Nozzle P 6801047
Nozzle P 6801052
Nozzle P 6801058
Nozzle P 6801072
Nozzle P 6801080
Nozzle P 6801082
Nozzle P 6801087
Nozzle P 6801088
Nozzle P 6801093
Nozzle P 6801104
Nozzle P 6801106
Nozzle P 6801110
Nozzle P 6801115
Nozzle P 6801118
Nozzle P 6801119
Nozzle P 6801124
Nozzle P 6801130
Nozzle P 6801133
Nozzle P 6801134
Nozzle P 6801141
Nozzle P 6801164
Nozzle P 6801173
Nozzle P 6801174
Nozzle P 6801179
Nozzle P 6801180
Nozzle P 6980006
Nozzle P 6980008
Nozzle P 6980008
Nozzle P 6980078
Nozzle P 0 433 171 003
Nozzle P 0 433 171 010
Nozzle P 0 433 171 023
Nozzle P 0 433 171 025
Nozzle P 0 433 171 031
Nozzle P 0 433 171 032
Nozzle P 0 433 171 040
Nozzle P 0 433 171 041
Nozzle P 0 433 171 043
Nozzle P 0 433 171 044
Nozzle P 0 433 171 050
Nozzle P 0 433 171 052
Nozzle P 0 433 171 057
Nozzle P 0 433 171 059
Nozzle P 0 433 171 061
Nozzle P 0 433 171 066
Nozzle P 0 433 171 071
Nozzle P 0 433 171 074
Nozzle P 0 433 171 082
Nozzle P 0 433 171 084
Nozzle P 0 433 171 087
Nozzle P 0 433 171 089
Nozzle P 0 433 171 092
Nozzle P 0 433 171 098
Nozzle P 0 433 171 100
Nozzle P 0 433 171 100
Nozzle P 0 433 171 103
Nozzle P 0 433 171 104
Nozzle P 0 433 171 115
Nozzle P 0 433 171 118
Nozzle P 0 433 171 121
Nozzle P 0 433 171 123
Nozzle P 0 433 171 128
Nozzle P 0 433 171 130
Nozzle P 0 433 171 131
Nozzle P 0 433 171 134
Nozzle P 0 433 171 137
Nozzle P 0 433 171 146
Nozzle P 0 433 171 149
Nozzle P 0 433 171 150
Nozzle P 0 433 171 150
Nozzle P 0 433 171 152
Nozzle P 0 433 171 154
Nozzle P 0 433 171 156
Nozzle P 0 433 171 157
Nozzle P 0 433 171 158
Nozzle P 0 433 171 159
Nozzle P 0 433 171 161
Nozzle P 0 433 171 165
Nozzle P 0 433 171 169
Nozzle P 0 433 171 170
Nozzle P 0 433 171 171
Nozzle P 0 433 171 172
Nozzle P 0 433 171 174
Nozzle P 0 433 171 176
Nozzle P 0 433 171 177
Nozzle P 0 433 171 180
Nozzle P 0 433 171 186
Nozzle P 0 433 171 188
Nozzle P 0 433 171 195
Nozzle P 0 433 171 200
Nozzle P 0 433 171 204
Nozzle P 0 433 171 205
Nozzle P 0 433 171 206
Nozzle P 0 433 171 208
Nozzle P 0 433 171 210
Nozzle P 0 433 171 214
Nozzle P 0 433 171 221
Nozzle P 0 433 171 222
Nozzle P 0 433 171 224
Nozzle P 0 433 171 231
Nozzle P 0 433 171 232
Nozzle P 0 433 171 252
Nozzle P 0 433 171 257
Nozzle P 0 433 171 265
Nozzle P 0 433 171 265
Nozzle P 0 433 171 287
Nozzle P 0 433 171 291
Nozzle P 0 433 171 298
Nozzle P 0 433 171 303
Nozzle P 0 433 171 305
Nozzle P 0 433 171 306
Nozzle P 0 433 171 323
Nozzle P 0 433 171 325
Nozzle P 0 433 171 326
Nozzle P 0 433 171 329
Nozzle P 0 433 171 335
Nozzle P 0 433 171 358
Nozzle P 0 433 171 363
Nozzle P 0 433 171 366
Nozzle P 0 433 171 379
Nozzle P 0 433 171 394
Nozzle P 0 433 171 398
Nozzle P 0 433 171 414
Nozzle P 0 433 171 421
Nozzle P 0 433 171 432
Nozzle P 0 433 171 435
Nozzle P 0 433 171 436
Nozzle DSLA-P 0 433 175 077
Nozzle DN_PDN DN0PD32
Nozzle P 0 433 171 440
Nozzle P 0 433 171 444
Nozzle DSLA-P 0 433 171 448
Nozzle P 0 433 171 450
Nozzle P 0 433 171 454
Nozzle P 0 433 171 465
Nozzle P 0 433 171 467
Nozzle P 0 433 171 470
Nozzle P 0 433 171 478
Nozzle P 0 433 171 529
Nozzle P 0 433 171 530
Nozzle P 0 433 171 545
Nozzle P 0 433 171 545
Nozzle P 0 433 171 561
Nozzle P 0 433 171 575
Nozzle P 0 433 171 576
Nozzle P 0 433 171 583
Nozzle Common rail 0 433 171 594
Nozzle Common rail 0 433 171 616
Nozzle Common rail 0 433 171 618
Nozzle P 0 433 171 631
Nozzle P 0 433 171 634
Nozzle Common rail 0 433 171 641
Nozzle Common rail 0 433 171 654
Nozzle Common rail 0 433 171 690
Nozzle P 0 433 171 694
Nozzle P 0 433 171 694
Nozzle Common rail 0 433 171 712
Nozzle Common rail 0 433 171 719
Nozzle Common rail 0 433 171 755
Nozzle P 0 433 171 779
Nozzle Common rail 0 433 171 800
Nozzle Common rail 0 433 171 811
Nozzle Common rail 0 433 171 828
Nozzle Common rail 0 433 171 831
Nozzle Common rail 0 433 171 847
Nozzle DSLA-P 0 433 175 017
Nozzle DSLA-P 0 433 175 031
Nozzle DSLA-P 0 433 175 033
Nozzle DSLA-P 0 433 175 037
Nozzle DSLA-P 0 433 175 039
Nozzle DSLA-P 0 433 175 040
Nozzle DSLA-P 0 433 175 042
Nozzle DSLA-P 0 433 175 048
Nozzle DSLA-P 0 433 175 058
Nozzle DSLA-P 0 433 175 061
Nozzle P 0 433 175 062
Nozzle P 0 433 175 063
Nozzle DSLA-P 0 433 175 072
Nozzle DSLA-P 0 433 175 074
Nozzle DSLA-P 0 433 175 079
Nozzle DSLA-P 0 433 175 081
Nozzle DSLA-P 0 433 175 083
Nozzle DSLA-P 0 433 175 093
Nozzle DSLA-P 0 433 175 094
Nozzle DSLA-P 0 433 175 1017
Nozzle DSLA-P 0 433 175 107
Nozzle DSLA-P 0 433 175 110
Nozzle DSLA-P 0 433 175 114
Nozzle DSLA-P 0 433 175 121
Nozzle DSLA-P 0 433 175 125
Nozzle DSLA-P 0 433 175 140
Nozzle DSLA-P 0 433 175 141
Nozzle DSLA-P 0 433 175 147
Nozzle Common rail 0 433 175 163
Nozzle Common rail 0 433 175 164
Nozzle Common rail 0 433 175 175
Nozzle DSLA-P 0 433 175 179
Nozzle Common rail 0 433 175 203
Nozzle DSLA-P 0 433 175 208
Nozzle DSLA-P 0 433 175 210
Nozzle Common rail 0 433 175 230
Nozzle DSLA-P 0 433 175 269
Nozzle Common rail 0 433 175 271
Nozzle Common rail 0 433 175 275
Nozzle Common rail 0 433 175 297
Nozzle Common rail 0 433 175 298
Nozzle Common rail 0 433 175 319
Nozzle DSLA-P 0 433 175 321
Nozzle Common rail 0 433 175 395
Nozzle Common rail 0 433 175 416
Nozzle Common rail 0 433 175 431
Nozzle DSLA-P 0 433 175 882
Nozzle P 0 433 220 143
Nozzle S 0 433 220 182
Nozzle S(long) 0 433 220 195
Nozzle DN_SD 0 433 250 170
Nozzle S 0 433 270 114
Nozzle S 0 433 270 120
Nozzle S 0 433 270 121
Nozzle S 0 433 271 001
Nozzle S 0 433 271 016
Nozzle S 0 433 271 030
Nozzle S 0 433 271 031
Nozzle S 0 433 271 032
Nozzle S 0 433 271 036
Nozzle S 0 433 271 043
Nozzle S 0 433 271 045
Nozzle S 0 433 271 046
Nozzle S 0 433 271 078
Nozzle S 0 433 271 079
Nozzle S(long) 0 433 271 116
Nozzle S(long) 0 433 271 116
Nozzle S 0 433 271 120
Nozzle S 0 433 271 150
Nozzle P 0 433 271 159
Nozzle S 0 433 271 160
Nozzle S 0 433 271 161
Nozzle S 0 433 271 169
Nozzle S 0 433 271 172
Nozzle S 0 433 271 177
Nozzle S(long) 0 433 271 199
Nozzle S 0 433 271 201
Nozzle S 0 433 271 212
Nozzle S 0 433 271 214
Nozzle S 0 433 271 221
Nozzle S 0 433 271 233
Nozzle S 0 433 271 252
Nozzle S 0 433 271 258
Nozzle S 0 433 271 259
Nozzle S 0 433 271 263
Nozzle S(long) 0 433 271 266
Nozzle S 0 433 271 266
Nozzle S 0 433 271 268
Nozzle S 0 433 271 269
Nozzle S 0 433 271 298
Nozzle S 0 433 271 299
Nozzle S 0 433 271 318
Nozzle S 0 433 271 322
Nozzle S 0 433 271 334
Nozzle S 0 433 271 343
Nozzle S 0 433 271 349
Nozzle S 0 433 271 355
Nozzle S 0 433 271 366
Nozzle S 0 433 271 375
Nozzle S 0 433 271 376
Nozzle S 0 433 271 377
Nozzle S 0 433 271 403
Nozzle S 0 433 271 404
Nozzle S 0 433 271 410
Nozzle S 0 433 271 421
Nozzle S 0 433 271 423
Nozzle S 0 433 271 424
Nozzle S 0 433 271 446
Nozzle S 0 433 271 447
Nozzle S 0 433 271 454
Nozzle S 0 433 271 462
Nozzle S 0 433 271 466
Nozzle S 0 433 271 467
Nozzle S 0 433 271 471
Nozzle P 0 433 271 472
Nozzle S 0 433 271 478
Nozzle S 0 433 271 480
Nozzle P 0 433 271 482
Nozzle S 0 433 271 486
Nozzle S 0 433 271 487
Nozzle S 0 433 271 499
Nozzle S 0 433 271 502
Nozzle S 0 433 271 520
Nozzle S 0 433 271 521
Nozzle S 0 433 271 524
Nozzle S(long) 0 433 271 529
Nozzle S 0 433 271 529
Nozzle S 0 433 271 534
Nozzle S 0 433 271 614
Nozzle S 0 433 271 616
Nozzle S 0 433 271 627
Nozzle S 0 433 271 635
Nozzle S 0 433 271 646
Nozzle S 0 433 271 655
Nozzle S 0 433 271 656
Nozzle S 0 433 271 657
Nozzle S 0 433 271 6666
Nozzle S 0 433 271 673
Nozzle S 0 433 271 674
Nozzle S 0 433 271 675
Nozzle S 0 433 271 678
Nozzle S 0 433 271 680
Nozzle S 0 433 271 685
Nozzle S 0 433 271 698
Nozzle S 0 433 271 702
Nozzle S 0 433 271 703
Nozzle S(long) 0 433 271 711
Nozzle S 0 433 271 714
Nozzle S 0 433 271 717
Nozzle S 0 433 271 718
Nozzle S 0 433 271 719
Nozzle S 0 433 271 720
Nozzle S 0 433 271 735
Nozzle S 0 433 271 740
Nozzle S 0 433 271 756
Nozzle S 0 433 271 765
Nozzle S 0 433 271 768
Nozzle S 0 433 271 774
Nozzle S 0 433 271 775
Nozzle S 0 433 271 781
Nozzle S 0 433 271 788
Nozzle S 0 433 271 790
Nozzle S 0 433 271 791
Nozzle S 0 433 271 804
Nozzle S 0 433 271 814
Nozzle S 0 433 271 819
Nozzle S 0 433 271 819
Nozzle S 0 433 271 823
Nozzle S 0 433 271 829
Nozzle S 0 433 271 835
Nozzle S 0 433 271 837
Nozzle S 0 433 271 849
Nozzle S 0 433 271 865
Nozzle S 0 433 271 868
Nozzle S 0 433 271 874
Nozzle P 0 433 272 004
Nozzle S 0 433 272 997
Nozzle DN_PDN 0 434 150 006
Nozzle P 0 434 171 434
Nozzle DN_SD 0 434 200 001
Nozzle DN_SD 0 434 240 005
Nozzle DN_SD 0 434 250 001
Nozzle DN_SD 0 434 250 009
Nozzle DN_SD 0 434 250 011
Nozzle DN_SD 0 434 250 012
Nozzle DN_SD 0 434 250 014
Nozzle DN_SD 0 434 250 027
Nozzle DN_SD 0 434 250 047
Nozzle DN_SD 0 434 250 056
Nozzle DN_SD 0 434 250 060
Nozzle DN_SD 0 434 250 063
Nozzle DN_SD 0 434 250 072
Nozzle DN_SD 0 434 250 077
Nozzle DN_PDN 0 434 250 083
Nozzle DN_SD 0 434 250 092
Nozzle DN_SD 0 434 250 095
Nozzle DN_SD 0 434 250 103
Nozzle DN_SD 0 434 250 105
Nozzle DN_SD 0 434 250 111
Nozzle DN_SD 0 434 250 114
Nozzle DN_SD 0 434 250 117
Nozzle DN_SD 0 434 250 119
Nozzle DN_SD 0 434 250 120
Nozzle DN_SD 0 434 250 121
Nozzle DN_SD 0 434 250 125
Nozzle DN_SD 0 434 250 128
Nozzle DN_SD 0 434 250 132
Nozzle DN_SD 0 434 250 134
Nozzle DN_SD 0 434 250 137
Nozzle DN_SD 0 434 250 138
Nozzle DN_SD 0 434 250 139
Nozzle DN_SD 0 434 250 148
Nozzle DN_SD 0 434 250 149
Nozzle DN_SD 0 434 250 150
Nozzle DN_SD 0 434 250 153
Nozzle DN_SD 0 434 250 155
Nozzle DN_SD 0 434 250 159
Nozzle DN_SD 0 434 250 160
Nozzle DN_SD 0 434 250 161
Nozzle DN_SD 0 434 250 162
Nozzle DN_SD 0 434 250 163
Nozzle DN_SD 0 434 250 169
Nozzle DN_SD 0 434 250 170
Nozzle DN_SD 0 434 250 176
Nozzle DN_SD 0 434 250 177
Nozzle DN_SD 0 434 250 233
Nozzle DN_SD 0 434 250 289
Nozzle DN_SD 0 434 250 896
Nozzle DN_SD 0 434 250 897
Nozzle DN_SD 0 434 250 898
Nozzle Common rail 0 445 110 044
Nozzle DN_SD 093400-0010
Nozzle DN_SD 093400-0090
Nozzle DN_SD 093400-0100
Nozzle DN-SD 093400-0330
Nozzle S 093400-0340
Nozzle S 093400-0450
Nozzle DN_SD 093400-0620
Nozzle S 093400-0711
Nozzle DN_SD 093400-0800
Nozzle S 093400-0870
Nozzle DN_SD 093400-0900
Nozzle DN_SD 093400-0900
Nozzle S 093400-0960
Nozzle S 093400-0970
Nozzle S 093400-1010
Nozzle S 093400-1050
Nozzle S 093400-1080
Nozzle S 093400-1090
Nozzle S 093400-1170
Nozzle S 093400-1180
Nozzle SN 093400-1190
Nozzle DN_SD 093400-1230
Nozzle DN_SD 093400-1300
Nozzle DN_SD 093400-1310
Nozzle DN_SD 093400-1330
Nozzle DN_SD 093400-1350
Nozzle DN_SD 093400-1360
Nozzle DN_SD 093400-1390
Nozzle DN_SD 093400-1400
Nozzle DN_SD 093400-1420
Nozzle S 093400-1470
Nozzle S 093400-1530
Nozzle SN 093400-1590
Nozzle SN 093400-1600
Nozzle SN 093400-1710
Nozzle DN_SD 093400-1770
Nozzle S 093400-1800
Nozzle S 093400-1820
Nozzle DN_SD 093400-1830
Nozzle DN_SD 093400-1850
Nozzle S 093400-1880
Nozzle S 093400-1991
Nozzle SN 093400-2002
Nozzle S 093400-2170
Nozzle S 093400-2210
Nozzle SN 093400-2270
Nozzle S 093400-2280
Nozzle DN_SD 093400-2280
Nozzle SN 093400-2290
Nozzle SN 093400-2340
Nozzle DN_SD 093400-2350
Nozzle SN 093400-2360
Nozzle S 093400-2380
Nozzle SN 093400-2400
Nozzle S 093400-2431
Nozzle S 093400-2490
Nozzle SN 093400-2500
Nozzle S 093400-2630
Nozzle S 093400-2650
Nozzle DN_SD 093400-2810
Nozzle DN_SD 093400-2910
Nozzle S 093400-2960
Nozzle DN_SD 093400-3040
Nozzle DN_SD 093400-3170
Nozzle DN_SD 093400-3270
Nozzle SN 093400-3350
Nozzle DN_PDN 093400-5010
Nozzle P 093400-5030
Nozzle DN_PDN 093400-5040
Nozzle DN_PDN 093400-5060
Nozzle P 093400-5090
Nozzle P 093400-5160
Nozzle DN_PDN 093400-5200
Nozzle DN_PDN 093400-5210
Nozzle P 093400-5240
Nozzle P 093400-5250
Nozzle DN_PDN 093400-5310
Nozzle DN_PDN 093400-5320
Nozzle DN_PDN 093400-5370
Nozzle DN_PDN 093400-5410
Nozzle P 093400-5500
Nozzle DN_PD 093400-5570
Nozzle DN_PDN 093400-5571
Nozzle DN_PDN 093400-5581
Nozzle P 093400-5590
Nozzle DN_PDN 093400-5630
Nozzle P 093400-5690
Nozzle P 093400-5710
Nozzle DN_PD 093400-5760
Nozzle P 093400-5770
Nozzle P 093400-5790
Nozzle P 093400-5840
Nozzle DN_PDN 093400-5980
Nozzle DN_PDN 093400-6000
Nozzle P 093400-6020
Nozzle DN_PDN 093400-6030
Nozzle DN_PDN 093400-6050
Nozzle DN_PDN 093400-6090
Nozzle P 093400-6170
Nozzle DN_PDN 093400-6190
Nozzle DN_PDN 093400-6280
Nozzle DN_PDN 093400-6340
Nozzle Common rail 093400-6490
Nozzle DN_PDN 093400-6500
Nozzle P 093400-6670
Nozzle P 093400-6740
Nozzle DN_PDN 093400-6760
Nozzle DN_PDN 093400-6810
Nozzle DN_PDN 093400-6850
Nozzle P 093400-6910
Nozzle P 093400-7000
Nozzle Common rail 093400-7580
Nozzle DN_PDN 093400-8220
Nozzle DN_PDN 093400-8780
Nozzle P 10-17877-6
Nozzle DN_SD 105000-0010
Nozzle DN_SD 105000-0020
Nozzle DN_SD 105000-0090
Nozzle DN_SD 105000-1010
Nozzle DN_SD 105000-1030
Nozzle DN_SD 105000-1080
Nozzle DN_SD 105000-1130
Nozzle DN_SD 105000-1220
Nozzle DN_SD 105000-1260
Nozzle DN_SD 105000-1310
Nozzle DN_SD 105000-1390
Nozzle DN_SD 105000-1640
Nozzle DN_SD 105000-1650
Nozzle DN_SD 105000-1740
Nozzle DN_SD 105000-1770
Nozzle DN_SD 105000-1850
Nozzle DN_SD 105000-1871
Nozzle DN_SD 105000-1930
Nozzle DN_SD 105000-1940
Nozzle DN_SD 105000-2150
Nozzle DN_SD 105000-2200
Nozzle DN_SD 105000-2230
Nozzle DN_SD 105000-2280
Nozzle DN_PDN 105007-1000
Nozzle DN_PDN 105007-1010
Nozzle DN_PDN 105007-1020
Nozzle DN_PDN 105007-1030
Nozzle DN_PDN 105007-1040
Nozzle DN_PDN 105007-1050
Nozzle DN_PDN 105007-1060
Nozzle DN_PDN 105007-1080
Nozzle DN_PDN 105007-1090
Nozzle DN_PDN 105007-1100
Nozzle DN_PDN 105007-1130
Nozzle DN_PDN 105007-1140
Nozzle DN_PDN 105007-1170
Nozzle DN_PDN 105007-1180
Nozzle DN_PDN 105007-1210
Nozzle DN_PDN 105007-1223
Nozzle DN_PDN 105007-1240
Nozzle DN_PDN 105007-1250
Nozzle DN_PDN 105007-1260
Nozzle DN_PDN 105007-1271
Nozzle DN_PDN 105007-1280
Nozzle DN_PDN 105007-1290
Nozzle DN_PDN 105007-1300
Nozzle DN_PDN 105007-1310
Nozzle DN_PDN 105007-1330
Nozzle DN_PDN 105007-1350
Nozzle DN_PDN 105007-1360
Nozzle DN_PDN 105007-1360
Nozzle DN_PDN 105007-1390
Nozzle SN 105015-0830
Nozzle PN 105015-1090
Nozzle SN 105015-1710
Nozzle SN 105015-2780
Nozzle SN 105015-3090
Nozzle SN 105015-3240
Nozzle SN 105015-3250
Nozzle SN 105015-3280
Nozzle SN 105015-3350
Nozzle SN 105015-3360
Nozzle SN 105015-3370
Nozzle SN 105015-3520
Nozzle SN 105015-3610
Nozzle SN 105015-3650
Nozzle SN 105015-3670
Nozzle SN 105015-3680
Nozzle SN 105015-3760
Nozzle SN 105015-3770
Nozzle SN 105015-3850
Nozzle SN 105015-3930
Nozzle SN 105015-4030
Nozzle SN 105015-4060
Nozzle SN 105015-4090
Nozzle S 105015-4110
Nozzle SN 105015-4130
Nozzle SN 105015-4140
Nozzle SN 105015-4170
Nozzle SN 105015-4190
Nozzle SN 105015-4220
Nozzle SN 105015-4240
Nozzle S 105015-4330
Nozzle SN 105015-4350
Nozzle SN 105015-4370
Nozzle SN 105015-4380
Nozzle SN 105015-4390
Nozzle SN 105015-4530
Nozzle SN 105015-4560
Nozzle SN 105015-4570
Nozzle SN 105015-4580
Nozzle SN 105015-4640
Nozzle SN 105015-4700
Nozzle SN 105015-4730
Nozzle SN 105015-4740
Nozzle SN 105015-4860
Nozzle S 105015-4950
Nozzle SN 105015-5010
Nozzle SN 105015-5020
Nozzle SN 105015-5040
Nozzle SN 105015-5070
Nozzle SN 105015-5100
Nozzle SN 105015-5150
Nozzle SN 105015-5190
Nozzle SN 105015-5290
Nozzle SN 105015-5320
Nozzle SN 105015-5330
Nozzle SN 105015-5340
Nozzle SN 105015-5360
Nozzle SN 105015-5380
Nozzle SN 105015-5390
Nozzle SN 105015-5440
Nozzle SN 105015-5450
Nozzle SN 105015-5470
Nozzle SN 105015-5480
Nozzle SN 105015-5510
Nozzle S 105015-5550
Nozzle SN 105015-5580
Nozzle SN 105015-5640
Nozzle SN 105015-5660
Nozzle SN 105015-5670
Nozzle SN 105015-5800
Nozzle SN 105015-5810
Nozzle SN 105015-5820
Nozzle SN 105015-5840
Nozzle SN 105015-5860
Nozzle SN 105015-5950
Nozzle SN 105015-6060
Nozzle SN 105015-6130
Nozzle SN 105015-6150
Nozzle SN 105015-6230
Nozzle SN 105015-6250
Nozzle SN 105015-6340
Nozzle SN 105015-6350
Nozzle SN 105015-6380
Nozzle SN 105015-6390
Nozzle SN 105015-6400
Nozzle SN 105015-6440
Nozzle SN 105015-6450
Nozzle SN 105015-6490
Nozzle SN 105015-6600
Nozzle SN 105015-6640
Nozzle SN 105015-6651
Nozzle SN 105015-6670
Nozzle SN 105015-6690
Nozzle SN 105015-6710
Nozzle SN 105015-6810
Nozzle SN 105015-6810
Nozzle SN 105015-6930
Nozzle SN 105015-6940
Nozzle SN 105015-6980
Nozzle SN 105015-7020
Nozzle SN 105015-7070
Nozzle SN 105015-7100
Nozzle SN 105015-7131
Nozzle SN 105015-7250
Nozzle SN 105015-7270
Nozzle SN 105015-7310
Nozzle SN 105015-7360
Nozzle SN 105015-7370
Nozzle SN 105015-7430
Nozzle SN 105015-7440
Nozzle SN 105015-7450
Nozzle SN 105015-7550
Nozzle SN 105015-7580
Nozzle SN 105015-7620
Nozzle SN 105015-7890
Nozzle SN 105015-8200
Nozzle SN 105015-8210
Nozzle SN 105015-8220
Nozzle SN 105015-8220
Nozzle SN 105015-8270
Nozzle SN 105015-8300
Nozzle SN 105015-8440
Nozzle SN 105015-8470
Nozzle SN 105015-8480
Nozzle SN 105015-8540
Nozzle SN 105015-8580
Nozzle SN 105015-8670
Nozzle SN 105015-8680
Nozzle SN 105015-8690
Nozzle SN 105015-8710
Nozzle SN 105015-8760
Nozzle SN 105015-8930
Nozzle SN 105015-9020
Nozzle SN 105015-9031
Nozzle SN 105015-9150
Nozzle SN 105015-9170
Nozzle SN 105015-9210
Nozzle SN 105015-9240
Nozzle SN 105015-9300
Nozzle SN 105015-9320
Nozzle SN 105015-9660
Nozzle PN 105017-0030
Nozzle PN 105017-0040
Nozzle PN 105017-0050
Nozzle PN 105017-0061
Nozzle PN 105017-0070
Nozzle P 105017-0090
Nozzle PN 105017-0100
Nozzle PN 105017-0140
Nozzle PN 105017-0171
Nozzle P 105017-0181
Nozzle PN 105017-0210
Nozzle PN 105017-0220
Nozzle PN 105017-0250
Nozzle PN 105017-0280
Nozzle PN 105017-0360
Nozzle PN 105017-0400
Nozzle PN 105017-0441
Nozzle PN 105017-0490
Nozzle PN 105017-0550
Nozzle P 105017-0560
Nozzle PN 105017-0570
Nozzle PN 105017-0580
Nozzle PN 105017-0590
Nozzle PN 105017-0610
Nozzle PN 105017-0620
Nozzle PN 105017-0630
Nozzle PN 105017-0640
Nozzle PN 105017-0670
Nozzle PN 105017-0680
Nozzle PN 105017-0700
Nozzle P 105017-0740
Nozzle PN 105017-0750
Nozzle PN 105017-0820
Nozzle PN 105017-0850
Nozzle PN 105017-0870
Nozzle P 105017-0880
Nozzle PN 105017-0900
Nozzle PN 105017-1000
Nozzle common rail 105017-1040
Nozzle PN 105017-1070
Nozzle PN 105017-1080
Nozzle PN 105017-1090
Nozzle PN 105017-1100
Nozzle PN 105017-1110
Nozzle PN 105017-1120
Nozzle PN 105017-1160
Nozzle PN 105017-1180
Nozzle PN 105017-1210
Nozzle PN 105017-1300
Nozzle PN 105017-1330
Nozzle PN 105017-1350
Nozzle PN 105017-1410
Nozzle PN 105017-1520
Nozzle PN 105017-1550
Nozzle PN 105017-1590
Nozzle PN 105017-1770
Nozzle PN 105017-1780
Nozzle PN 105017-1790
Nozzle PN 105017-1840
Nozzle PN 105017-1860
Nozzle PN 105017-2000
Nozzle PN 105017-2020
Nozzle PN 105017-2090
Nozzle PN 105017-2200
Nozzle PN 105017-2380
Nozzle PN 105017-2650
Nozzle PN 105017-2760
Nozzle PN 105017-3150
Nozzle SN 105017-5770
Nozzle DSLA-P 105017-9020
Nozzle PN 105018-7541
Nozzle PN 105019-1211
Nozzle common rail 105019-1540
Nozzle S 105025-0120
Nozzle S 105025-0290
Nozzle S 105025-0610
Nozzle S 105025-0660
Nozzle S 105025-0670
Nozzle S 105025-0800
Nozzle S 105025-13920
Nozzle S 105025-1650
Nozzle DN_PDN 105029-3010
Nozzle SN 10515-6340
Nozzle DN_PDN 119620-53000
Nozzle A 131154-1120
Nozzle P 160P'3
Nozzle S 160S6173
Nozzle DN_SD 172100-53000
Nozzle P 2 437 010 074
Nozzle P 2 437 010 078
Nozzle P 2 437 010 081
Nozzle DSLA-P 2 437 010 082
Nozzle DSP_P 2 437 010 087
Nozzle DSLA-P 2 437 010 093
Nozzle DSLA-P 2 437 010 113
Nozzle P 335.1112110-120
Nozzle P 335.1112110-50
Nozzle P 335.1112110-60
Nozzle S 5621206A
Nozzle S 65.10102P0040
Nozzle P 6801120E
Nozzle S 9 430 034 251
Nozzle S 9 430 084 204
Nozzle S 9 430 084 214
Nozzle S 9 430 084 227
Nozzle S 9 430 084 244
Nozzle S 9 430 084 245
Nozzle S 9 430 084 247
Nozzle P 9 430 084 720
Nozzle P 9 430 084 732
Nozzle P 9 430 084 732
Nozzle P 9 430 084 733
Nozzle P 9 430 084 733
Nozzle P 9 430 084 749
Nozzle P 9 430 084 755
Nozzle S 9 430 084 759
Nozzle S 9 430 394 100
Nozzle SN 9 432 610 016
Nozzle DN_SD 9 432 610 021
Nozzle DN_PDN 9 432 610 059
Nozzle DN_PDN 9 432 610 062
Nozzle DN_PDN 9 432 610 074
Nozzle SN 9 432 610 115
Nozzle SN 9 432 610 177
Nozzle S 9 432 610 192
Nozzle DN_PDN 9 432 610 295
Nozzle DN_PDN 9 432 610 310
Nozzle PN 9 432 610 424
Nozzle DN_PDN 9 432 610 478
Nozzle S 9 432 610 644
Nozzle SN 9 432 610 756
Nozzle SN 9 432 611 217
Nozzle SN 9 432 611 798
Nozzle SN 9 432 612 357
Nozzle S 9 433 610 016
Nozzle P ABITN07.05.172-11.
Nozzle S ADB-135S-126-7
Nozzle P ADB140M200-7
Nozzle P ADB140M-218-7
Nozzle P ADB155M169-7
Nozzle S ADB35S-126-7
Nozzle S BDB30S46
Nozzle S BDB-35S-122-7
Nozzle S BDL30S46
Nozzle S BDLL140S6592
Nozzle S BDLL140S6655CF
Nozzle S BDLL150S6310
Nozzle P BDLL150S6382
Nozzle S BDLL150S6556CF
Nozzle S BDLL150S6575CC
Nozzle S BDLL150S6600
Nozzle S BDLL160S6394
Nozzle DN_SD BDN0SDC6751C
Nozzle DN_SD BDN12SDC6849C
Nozzle DN_SD D0P150P625
Nozzle S D1LMK138/M1
Nozzle S D1LMK138/M2
Nozzle S D1LMK138/M3
Nozzle S D1LMK140/2
Nozzle S D1LMK140/4
Nozzle S D1LMK140/M3
Nozzle S D1LMK150/A2
Nozzle S
Nozzle S DLL120S27D541
Nozzle S(long) DLL140S50F
Nozzle S(long) DLL140S56F
Nozzle S DLL140S6592
Nozzle S DLL150S6329CF
Nozzle S DLL150S6372
Nozzle S DLL150S6472
Nozzle S DLL150S6665
Nozzle S DLL150S6774
Nozzle SN DLL155SN807
Nozzle S DLL160S65F
Nozzle S DLLA110S6133
Nozzle S DLLA110S6267
Nozzle S DLLA130S1253
Nozzle S DLLA135S1253
Nozzle S DLLA136S1001
Nozzle P DLLA138P402
Nozzle P DLLA140P826
Nozzle P DLLA140P947
Nozzle PN DLLA140PN291
Nozzle S DLLA140S56F
Nozzle S(long) DLLA140S64F
Nozzle S DLLA140S6622
Nozzle S DLLA140S6707
Nozzle P DLLA142P312
Nozzle P DLLA142P479
Nozzle S DLLA142S344ND153
Nozzle P DLLA143P471
Nozzle P DLLA145P864
Nozzle S(long) DLLA145S50F
Nozzle S DLLA145S54F
Nozzle S DLLA145S69F
Nozzle S DLLA145S73F
Nozzle P DLLA146P203
Nozzle P DLLA147S774
Nozzle P DLLA148P168
Nozzle P DLLA148P170
Nozzle P DLLA148P199
Nozzle S DLLA149SM304
Nozzle P DLLA150P106
Nozzle P DLLA150P127
Nozzle P DLLA150P180
Nozzle P DLLA150P197
Nozzle P DLLA150P35
Nozzle P DLLA150P850
Nozzle S DLLA150S1220
Nozzle S DLLA150S1295
Nozzle S DLLA150S211
Nozzle S DLLA150S494
Nozzle S DLLA150S51F
Nozzle S DLLA150S6395
จากคุณ Tina เมื่อวันที่ 2/8/2556 8:03:11

Hello,this is Tina from China CG Diesel parts (http://www.fuelinjection-parts.com/).

As a specialist of diesel injection parts,we ,China CG Diesel parts,have won praise from customers.

We bring modern techniques to produce Head Rotor with the brand like Bosch,Denso,Zexel,Lucas etc. ,they are high quality and inexpensive,we can assure customer's best quality and excellent after-sales,for we always persist that Let our commodities go to the world.

Here we list some items of Head rotor,if you are interested in our products,pls let me(Tina@fuelinjection-parts.com) know,no matter how large your order is are welcomed.

Item Type Referance No
Head&Rotor 4Cyl 0 000 000 068
Head&Rotor 4Cyl 096000-4640
Head&Rotor 4Cyl 096400-0143
Head&Rotor 4Cyl 096400-0232
Head&Rotor 4Cyl 096400-0240
Head&Rotor 4Cyl 096400-0242
Head&Rotor 4Cyl 096400-0262
Head&Rotor 4Cyl 096400-0371
Head&Rotor 4Cyl 096400-0432
Head&Rotor 4Cyl 096400-1000
Head&Rotor 4Cyl 096400-1030
Head&Rotor 4Cyl 096400-1060
Head&Rotor 4Cyl 096400-1090
Head&Rotor 6Cyl 096400-1210
Head&Rotor 4Cyl 096400-1220
Head&Rotor 4Cyl 096400-1230
Head&Rotor 4Cyl 096400-1240
Head&Rotor 4Cyl 096400-1250
Head&Rotor 4Cyl 096400-1260
Head&Rotor 4Cyl 096400-1270
Head&Rotor 6Cyl 096400-1320
Head&Rotor 6Cyl 096400-1330
Head&Rotor 5Cyl 096400-1340
Head&Rotor 4Cyl 096400-1441
Head&Rotor 4Cyl 096400-1451
Head&Rotor 4Cyl 096400-1481
Head&Rotor 6Cyl 096400-1500
Head&Rotor 4Cyl 096400-1581
Head&Rotor 4Cyl 096400-1600
Head&Rotor 6Cyl 096400-1700
Head&Rotor 4Cyl 096400-2220
Head&Rotor 4Cyl 1 468 330 408
Head&Rotor 3Cyl 1 468 333 320
Head&Rotor 3Cyl 1 468 333 323
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 019
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 313
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 327
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 337
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 378
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 391
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 424
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 465
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 468
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 475
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 485
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 496
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 564
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 565
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 575
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 580
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 590
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 592
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 594
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 595
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 596
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 603
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 604
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 606
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 617
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 625
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 647
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 653
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 654
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 675
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 684
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 720
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 780
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 798
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 810
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 837
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 841
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 859
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 870
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 874
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 899
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 900
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 925
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 946
Head&Rotor 4Cyl 1 468 334 946
Head&Rotor 5Cyl 1 468 335 345
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 291
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 335
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 352
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 352
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 364
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 371
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 403
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 423
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 457
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 464
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 480
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 528
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 606
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 608
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 614
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 626
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 637
Head&Rotor 6Cyl 1 468 336 647
Head&Rotor 4Cyl 1 468 374 015
Head&Rotor 6Cyl 1 468 376 003
Head&Rotor 4Cyl 146009-4920
Head&Rotor 4Cyl 146400-2220
Head&Rotor 4Cyl 146400-2700
Head&Rotor 4Cyl 146400-2840
Head&Rotor 4Cyl 146400-4520
Head&Rotor 4Cyl 146400-5521
Head&Rotor 4Cyl 146400-8821
Head&Rotor 4Cyl 146400-9720
Head&Rotor 4Cyl 146401-0221
Head&Rotor 4Cyl 146401-0520
Head&Rotor 4Cyl 146401-1920
Head&Rotor 4Cyl 146401-2120
Head&Rotor 4Cyl 146401-3020
Head&Rotor 4Cyl 146401-4220
Head&Rotor 4Cyl 146402-0820
Head&Rotor 4Cyl 146402-0920
Head&Rotor 4Cyl 146402-1420
Head&Rotor 4Cyl 146402-1520
Head&Rotor 4Cyl 146402-2420
Head&Rotor 4Cyl 146402-3420
Head&Rotor 4Cyl 146402-3820
Head&Rotor 4Cyl 146402-4020
Head&Rotor 4Cyl 146402-4320
Head&Rotor 4Cyl 146402-4420
Head&Rotor 4Cyl 146402-4720
Head&Rotor 4Cyl 146403-2820
Head&Rotor 4Cyl 146403-3120
Head&Rotor 4Cyl 146403-3320
Head&Rotor 4Cyl 146403-3520
Head&Rotor 4Cyl 146403-4020
Head&Rotor 4Cyl 146403-4220
Head&Rotor 4Cyl 146403-4920
Head&Rotor 4Cyl 146403-6820
Head&Rotor 4Cyl 146404-2200
Head&Rotor 4Cyl 146405-0620
Head&Rotor 6Cyl 146405-1920
Head&Rotor 6Cyl 146405-2620
Head&Rotor 4Cyl 146405-7920
Head&Rotor 6Cyl 146406-0620
Head&Rotor 4Cyl 2 468 334 021
Head&Rotor 4Cyl 2 468 334 050
Head&Rotor 4Cyl 2 468 334 060
Head&Rotor 4CYL 2 468 334 091
Head&Rotor 5Cyl 2 468 335 022
Head&Rotor 5Cyl 2 468 335 044
Head&Rotor 6Cyl 2 468 336 013
Head&Rotor 6Cyl 22100-17640
Head&Rotor 4Cyl 22100-58890
Head&Rotor 6Cyl 22140-17810
Head&Rotor 4Cyl 22140-67040
Head&Rotor 4Cyl 7123-340R
Head&Rotor 4Cyl 7123-340S
Head&Rotor 4Cyl 7123-340U
Head&Rotor 6Cyl 7123-345U
Head&Rotor 6Cyl 7123-909T
Head&Rotor 6Cyl 7123-909U
Head&Rotor 4Cyl 7139-130T
Head&Rotor 6Cyl 7139-360U
Head&Rotor 3Cyl 7139-764S
Head&Rotor 3Cyl 7139-764T
Head&Rotor 6Cyl 7180-571T
Head&Rotor 6Cyl 7180-678S
Head&Rotor 4Cyl 9 461 080 408
Head&Rotor 6Cyl 9 461 613 717
Head Rotor 6Cyl 1 468 336 467
Head Rotor 5Cyl 1 468 335 344


จากคุณ Tina เมื่อวันที่ 2/8/2556 8:02:44

-


จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 26/7/2556 8:36:59

-


จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 26/7/2556 8:36:31

-


จากคุณ Mac เมื่อวันที่ 26/7/2556 8:33:32


ขอเชิญร่วมตอบหัวข้อครับ
ผู้ตอบ :      

ข้อความ :
     
รูปภาพ :      
           (รับไฟล์ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 300 Kb)
CAPTCHA
Image
            *โปรดใส่ตัวเลขด้านล่างเพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
              This Is CAPTCHA Image

กลับหน้าแรก webboard